En metodbok från Statens Folkhälsoinstitut som belyser hur hälsans och ohälsans geografiska utbredning kan uppfattas olika, beroende på vilket perspektiv man använder. Boken vänder sig till forskare och folkhälsoplanerare som vill få en överblick av olika metoder och tillvägagångssätt samt ger idéer och uppslag för den som funderar på att göra egna analyser. Boken består av tre avdelningar och belyser perspektiv, metoder och datakällor.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2005-01-01
  • Antal sidor: 373
  • Artikelnummer: R 2005:16