Denna rapport handlar om procalcitonin och inom vilka områden användningen av detsamma skulle kunna medföra en minskning i onödig antibiotikaförskrivning.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2012-12-02
  • Antal sidor: 17
  • Artikelnummer: 2012-15-14