Rekommendationer för malariaprofylax 2015

Rekommendationer för malariaprofylax bygger på en genomgång av aktuell internationell litteratur inom området, på kontakter med Världshälsoorganisationen (WHO), nationella myndigheter och expertis i andra länder samt på svenska erfarenheter.

Risken att en person som reser till endemiska områden insjuknar i malaria påverkas av en mängd faktorer och rapporten inleds med en diskussion kring dessa. Därefter diskuteras läkemedelsprofylax som skydd mot malaria samt riskbedömning inför beslut om malariaprofylax med läkemedel och hur ordinerande läkare bäst hittar en balans mellan kostnad i form av risk för biverkningar och nytta i form av skydd.

Rapporten innehåller även en sammanfattning av aktuellt kunnande om skyddseffekter och biverkningar av malarialäkemedel samt utarbetade doseringsscheman. Avslutningsvis görs ett antal allmänna bedömningar om behovet av malariaprofylax vid resor till olika områden i världen samt ges rekommendationer om lämpliga profylaxregimer om sådana behövs.

Avsikten är att rekommendationerna ska tjäna som kunskapsbas för den som regelbundet arbetar med dessa frågor.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2015-12-16
  • Antal sidor: 41
  • Artikelnummer: 15143

Öppna publikationen

Rekommendationer för malariaprofylax 2015(PDF 916 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan