Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – herpes (svenska)

Det här faktabladet ger kunskap om sexuellt överförda infektioner (STI efter engelskans Sexually Transmitted Infections) och kan användas som stöd i mötet mellan patient och läkare eller mellan patient och sjuksköterska. Det är alltså framförallt tänkt att användas i samband med ett besök på vårdcentral.

Informationen är ursprungligen framtagen 2009 av Socialstyrelsen och senast reviderad och uppdaterad av Folkhälsomyndigheten 2014. Texten är uppdaterad av Arne Wikström, överläkare vid Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset/Solna. Ansvariga på Folkhälsomyndigheten är enhetschefen Monica Ideström och utredaren Torsten Berglund.

Andra språk

Faktabladet finns även på följande språk: engelska, albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, franska, ryska, somaliska, spanska, thailändska, tigrinja.

Fler faktablad om sexuellt överförda infektioner

gonorré, hepatit, hiv, klamydia, kondylom, mycoplasma genitalium, syfilis, övergripande

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2014-06-05
  • Antal sidor: 1

Öppna publikationen

Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – herpes (svenska)(PDF 99 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan