Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – hiv (svenska)

Det här faktabladet ger kunskap om sexuellt överförda infektioner (STI efter engelskans Sexually Transmitted Infections) och kan användas som stöd i mötet mellan patient och läkare eller mellan patient och sjuksköterska. Det är alltså framförallt tänkt att användas i samband med ett besök på vårdcentral.

Informationen är ursprungligen framtagen 2009 av Socialstyrelsen och senast reviderad och uppdaterad av Folkhälsomyndigheten 2016.

Texten är uppdaterad av Lena Marions, överläkare vid Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset/Solna och Anders Blaxhult, överläkare vid Venhälsan, Södersjukhuset. Ansvariga på Folkhälsomyndigheten är enhetschefen Monica Ideström och utredaren Torsten Berglund.

Andra språk

Faktabladet finns även på följande språk: engelska, albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, farsi, franska, ryska, somaliska, spanska, thailändska, tigrinja.

Fler faktablad om sexuellt överförda infektioner

gonorré, hepatit, herpes, klamydia, kondylom, mycoplasma genitalium, syfilis, övergripande

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-12-09
  • Antal sidor: 2
  • Artikelnummer: 15057

Öppna publikationen

Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – hiv (svenska)(PDF 129 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan