Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – klamydia (svenska)

Det här faktabladet ger kunskap om sexuellt överförda infektioner (STI efter engelskans Sexually Transmitted Infections) och kan användas som stöd i mötet mellan patient och läkare eller mellan patient och sjuksköterska. Det är alltså framförallt tänkt att användas i samband med ett besök på vårdcentral.

Informationen är ursprungligen framtagen 2009 av Socialstyrelsen och senast reviderad och uppdaterad av Folkhälsomyndigheten 2014. Texten är uppdaterad av Lars Falk, överläkare vid Hudkliniken i Östergötland. Ansvariga på Folkhälsomyndigheten är enhetschefen Monica Ideström och utredaren Torsten Berglund.

Andra språk

Faktabladet finns även på följande språk: engelska, albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, franska, ryska, somaliska, spanska, thailändska, tigrinja.

Fler faktablad om sexuellt överförda infektioner

gonorré, hepatit, herpes, hiv, kondylom, mycoplasma genitalium, syfilis, övergripande

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2014-06-05
  • Antal sidor: 2

Öppna publikationen

Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – klamydia (svenska)(PDF 175 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan