Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad (engelska)

Det här faktabladet ger kunskap om sexuellt överförda infektioner (STI efter engelskans Sexually Transmitted Infections) och kan användas som stöd i mötet mellan patient och läkare eller mellan patient och sjuksköterska. Det är alltså framförallt tänkt att användas i samband med ett besök på vårdcentral.

Informationen är ursprungligen framtagen 2009 av Socialstyrelsen och senast reviderad och uppdaterad av Folkhälsomyndigheten juli 2015.

Andra språk

Faktabladet finns även på följande språk: svenska, albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, farsi, franska, ryska, somaliska, spanska, thailändska, tigrinja.

Bläddra och läs

  • Author: Folkhälsomyndigheten
  • Release date: 2015-08-17
  • Number of pages: 4
  • Article: 15069

Open the publication

Gå till toppen av sidan