Radon är en av de hälsorisker som är viktigast att undanröja. I det arbetet har den kommunala miljönämnden och byggnadsnämnden en viktig roll. Denna handbok ska vara en praktiskt användbar tillsynsvägledning i radonfrågor och fungera som kunskapskälla för fastighetsägare.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2005-12-05
  • Artikelnummer: 2005-101-3