Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer till stöd för verksamheter som bedriver särskilda boendeformer för äldre. Rekommendationerna ger råd om hur verksamheten kan ta fram lokala rutiner för att förhindra smittspridning av covid-19. Rekommendationerna kan användas i utarbetandet av lokala rutiner för att förhindra smittspridning av covid-19 när verksamhetsansvarig beviljat undantag från besöksförbudet.

Socialstyrelsen har tagit fram allmänna råd som ger exempel till den verksamhetsansvariga när hen ska bedöma om det finns särskilda omständigheter till att medge undantag från besöksförbudet.

Till Socialstyrelsens webbplats: Stöd till chefer och huvudmän i kommunen

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 9 april 2020
  • Uppdaterad: -