Hög ålder är en viktig faktor för allvarlig sjukdom i covid-19 och alla har ansvar för att skydda äldre mot smitta. På uppdrag av regeringen har Folkhälsomyndigheten tagit fram rekommendationer som är ett stöd till den som bedriver verksamhet i form av särskilda boendeformer för äldre. De kan användas vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin.

Rekommendationerna gäller för besök till personer som bor i särskilda boenden för äldre.