Syftet med metodstödet är att ge länsstyrelserna ett stöd i arbetet med att följa upp och utvärdera kommunal operativ hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2013-12-05
  • Antal sidor: 28
  • Artikelnummer: 2013-3-14