Syftet med metodstödet är att ge länsstyrelserna ett stöd i arbetet med att följa upp och utvärdera kommunal operativ hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsår: 2013
  • Antal sidor: 28
  • Artikelnummer: 2013-3-14