I detta faktablad presenteras kunskap om risk- och skyddsfaktorer som ökar eller minskar risken att barn och unga utvecklar spelproblem senare i livet. Kunskap om risk- och skyddsfaktorer är viktig för att prioritera och utforma effektiva förebyggande åtgärder.

Faktabladet riktar sig till dig som beslutar om, utvecklar eller arbetar med förebyggande åtgärder, till exempel i kommuner, länsstyrelser eller ideella föreningar.

Faktabladet är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.