Risk- och skyddsfaktorer bland barn och unga

I detta faktablad presenteras kunskap om risk- och skyddsfaktorer som ökar eller minskar risken att barn och unga utvecklar spelproblem senare i livet. Kunskap om risk- och skyddsfaktorer är viktig för att prioritera och utforma effektiva förebyggande åtgärder.

Faktabladet riktar sig till dig som beslutar om, utvecklar eller arbetar med förebyggande åtgärder, till exempel i kommuner, länsstyrelser eller ideella föreningar.

Faktabladet är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-06-28
  • Antal sidor: 2
  • Artikelnummer: 00411-2017

Öppna publikationen

Risk- och skyddsfaktorer bland barn och unga(PDF 196 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan