Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem

I detta faktablad presenteras risk- och skyddsfaktorer för spelproblem. I bladet beskrivs även hur olika risk- och skyddsfaktorer samspelar med varandra. Kunskap om risk- och skyddsfaktorer är viktigt för utforma och prioritera mellan förebyggande åtgärder.

Faktabladet riktar sig till dig som beslutar om eller arbetar med att ta fram underlag – till exempel genom kartläggning och analys – för och utveckla förebyggande åtgärder på lokal, regional och nationell nivå.

Detta faktablad är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.

Alla publikationer i kunskapsstödet hittar du på spelprevention.se

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-02-28
  • Antal sidor: 4
  • Artikelnummer: 01384-2017-2

Öppna publikationen

Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem(PDF 316 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan