I detta faktablad presenteras risk- och skyddsfaktorer för spelproblem. I bladet beskrivs även hur olika risk- och skyddsfaktorer samspelar med varandra. Kunskap om risk- och skyddsfaktorer är viktigt för utforma och prioritera mellan förebyggande åtgärder.

Faktabladet riktar sig till dig som beslutar om eller arbetar med att ta fram underlag – till exempel genom kartläggning och analys – för och utveckla förebyggande åtgärder på lokal, regional och nationell nivå.

Detta faktablad är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.

Alla publikationer i kunskapsstödet hittar du på spelprevention.se