Befolkningsundersökning om spelvanor och spelmissbruk i Sverige (SWEGS). Genomförd 1997/98 under ledning av professor Sten Rönnberg.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsår: 2000
  • Antal sidor: 100