Denna rapport till regeringen beskriver det arbete som genomförts i samverkansfunktionen mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner under 2014.

Rapporten har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Jordbruksverket.

Bläddra och läs

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2015-01-01
  • Antal sidor: 12
  • Artikelnummer: 2015-1-18