Detta är en studie i hur effektiva icke-medicinska åtgärder är mot en pandemi i Storstadsregion Malmö. Resultaten visar att effekten av sådana åtgärder är mycket små, det totala antalet infekterade personer minskar som mest med 3–6 procent. Med hjälp av simuleringar av utbrott har olika åtgärder för att minska kontakten mellan människor testats: stopp av resor in och ut ur regionen, stängning av skolor, och distansarbete.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2013-04-14
  • Antal sidor: 32
  • Artikelnummer: 2013-101-12