Snabbguide för drogförebyggande arbete

I denna snabbguide ges vägledning och praktiska råd i hur man bedriver ett drogförebyggande arbete på ett kvalitetssäkrat sätt. Snabbguiden riktar sig framför allt till samordnare inom området alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) på lokal och regional nivå. Den kan bland annat fungera som ett kvalitetsstöd och komplement till organisationers lokala projektmallar. Förutom till projektverksamhet kan snabbguiden även användas till ordinarie förebyggande arbete som behöver kvalitetssäkras.

Snabbguiden är en kortversion av manualen European Drug Prevention Quality Standards (EDPQS) som har tagits fram utifrån ett behov av att systematisera och höja kvaliteten i det drogförebyggande arbetet i Europa.

Ifyllningsbara checklistor från Snabbguiden (PDF, 866 kB)

European Drug Prevention Quality Standards (EDPQS)

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2015-06-17
  • Antal sidor: 34
  • Artikelnummer: 15034

Öppna publikationen

Snabbguide för drogförebyggande arbete(PDF 417 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan