Socialstyrelsen har utarbetat denna rekommendation till regeringen om införande av hepatit B-vaccination i det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Den grundar sig på ett kunskapsunderlag, en komplettering av kunskapsunderlaget samt en kostnadsanalys från IHE.

Bilaga: Missiv till Socialdepartementet 2012-12-28 (PDF-dokument, 552 kB)

Komplettering av beslutsunderlag – Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Bläddra och läs

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2014-01-01
  • Antal sidor: 17
  • Artikelnummer: 2014-3-7