Spel om pengar bland unga under 18 år

I detta faktablad presenteras kunskap om barn och ungas spel om pengar, till exempel hur stor andel av unga som spelar, vilka spelformer som är vanligast bland unga samt åldersgränser för spel om pengar. Syftet med bladet är skapa medvetenhet om barn och ungas spelande om pengar. Syftet är även att visa på betydelsen av att förebygga att barn och unga inte börjar spela om pengar då spelproblem kan ge långvariga negativa konsekvenser.

Faktabladet riktar sig till dig som beslutar om, utvecklar eller arbetar med förebyggande åtgärder, till exempel inom ideella föreningar, skola, tillsyn och tillståndsgivning och spelbolag.

Faktabladet är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-12-30
  • Antal sidor: 2
  • Artikelnummer: 01384-2017-3

Öppna publikationen

Spel om pengar bland unga under 18 år(PDF 219 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan