I detta faktablad presenteras omfattningen och fördelningen av spelproblem i Sverige. Syftet med bladet är att beskriva vilka som drabbas mest av spelproblem och att spelproblem är nära kopplade till ojämlik hälsa. Kunskapen om vilka som har en högre risk att drabbas av spelproblem är en viktig del i kartläggning-och analysfasen i den förebyggande processen och behövs för att fatta beslut om, och utveckla det förebyggande arbetet.

Faktabladet riktar sig till dig som beslutar om eller arbetar med förebyggande åtgärder vid myndigheter, kommuner, landsting och regioner - till exempel inom hälso-och sjukvården, ideella föreningar och spelbolag.

Faktabladet är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-12-30
  • Antal sidor: 3
  • Artikelnummer: 01384-2017-6