Allt är inte som vanligt, covid-19 sprids fortfarande

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell informationsinsats om covid-19. Allt är inte som vanligt riktar sig till barn, unga och vuxna i alla skol- och utbildningsformer i Sverige. Syftet är att påminna och fördjupa förståelsen om att vad var och en behöver göra för att minska spridningen av covid-19.

Allt material, som t.ex. flera affischer finns på sidan Allt är inte som vanligt.

Affischen på olika språk

Stanna hemma om du är sjuk även vid milda symtom (arabiska) (PDF, 81 kB)

Stanna hemma om du är sjuk även vid milda symtom (farsi/persiska) (PDF, 78 kB)

Stanna hemma om du är sjuk även vid milda symtom (franska) (PDF, 42 kB)

Stanna hemma om du är sjuk även vid milda symtom (somaliska) (PDF, 43 kB)

Stanna hemma om du är sjuk även vid milda symtom (tigrinja) (PDF, 65 kB)