Stödlinjen är en nationell resurs som erbjuder stöd- och rådgivning till spelare och anhöriga oberoende var personerna bor i landet.

I faktabladet sammanfattas perioden 2010–2015 kring vilka som söker hjälp och vilka kontaktvägar de väljer samt vilka spel om upplevs som de huvudsakliga problemspelen. Data baserar sig på de uppgifter som de hjälpsökande själva lämnar till Stödlinjen.

Sedan oktober 2015 ansvarar Stockholms läns sjukvårdsområde för Stödlinjen.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-06-30
  • Antal sidor: 4
  • Artikelnummer: 16022