Många människor har frågor om mobiltelesystemet och om hur strålningen påverkar oss. Syftet med broschyren är att förmedla fakta och öka kunskapen om strålningen från mobiltelefoner och basstationer.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsår: 2002
  • Antal sidor: 12
  • Artikelnummer: 2002-114-69