Patientsäkerhetssatsning 2013 är en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om förbättrad patientsäkerhet. Smittskyddsinstitutet (SMI) ska följa och analysera satsningen i de delar som avser minskad antibiotikaförskrivning. Utöver uppdraget i överenskommelsen ska Smittskyddsinstitutet göra en bedömning om respektive landsting har en lokal Stramagrupp med den bemanning och finansiering som bedöms erforderlig. Denna rapport är SMI:s redovisning av detta uppdrag.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2013-10-25
  • Antal sidor: 47
  • Artikelnummer: 2013-101-24