Svenska skolbarns hälsovanor 2001/02

Grundrapport - Health Behaviour in School-Aged Children A WHO Collaborative Study. Denna rapport innehåller i huvudsak resultaten från den svenska undersökningen 2001/02 med vissa jämförelser till tidigare datainsamlingar. Rapporten bygger i första hand på uppgifter insamlade från 11-, 13- och 15-åringar i november–december år 2001. Mer fördjupade analyser kommer att publiceras senare och de internationella resultaten publiceras i en separat rapport från WHO.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2003-03-20
  • Antal sidor: 71
  • Artikelnummer: 2003:50

Öppna publikationen

Svenska skolbarns hälsovanor 2001/02(PDF 746 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan