Allt är inte som vanligt, covid-19 sprids fortfarande

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell informationsinsats om covid-19. Allt är inte som vanligt riktar sig till barn, unga och vuxna i alla skol- och utbildningsformer i Sverige. Syftet är att påminna och fördjupa förståelsen om att vad var och en behöver göra för att minska spridningen av covid-19.

Allt material, som t.ex. flera affischer finns på sidan Allt är inte som vanligt.

Affischen på olika språk

Tänk efter innan du går på fest – covid-19 kan spridas där (arabiska) (PDF, 86 kB)

Tänk efter innan du går på fest – covid-19 kan spridas där (farsi/persiska) (PDF, 103 kB)

Tänk efter innan du går på fest – covid-19 kan spridas där (franska) (PDF, 52 kB)

Tänk efter innan du går på fest – covid-19 kan spridas där (somaliska) (PDF, 51 kB)

Tänk efter innan du går på fest – covid-19 kan spridas där (tigrinja) (PDF, 72 kB)