Folkhälsomyndigheten upprättar årligen en plan för den tillsyn som myndigheten avser att genomföra under året. Tillsynsplanen innehåller uppgifter om omfattningen av, metoder för, urval av tillsynsobjekt samt vilka resurser som har avsatts för den planerade tillsynen enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens tillsyn

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-09-21
  • Antal sidor: 22
  • Artikelnummer: 18090