Detta är en exempelmall för tillsynsprotokoll för tillsyn av rökfria skolgårdar. Protokollet är avsett som ett stöd vid tillsynsbesök och ger förslag på frågeställningar och kontrollområden.

Tillsynsprotokollet är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om rökfria skolgårdar.

Läs mer

Vägledning för kommunens tillsyn av rökförbud på skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem