Blankett för att lämna underlag till ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention.

Området psykisk hälsa och suicidprevention ska få en långsiktig nationell strategi med prioriteringar, målformuleringar och en uppföljningsplan.

Nu välkomnas organisationer och föreningar med kunskap om och erfarenhet av psykisk hälsa att lämna in underlag till den kommande strategin utifrån de verksamheter och målgrupper som är i fokus för respektive organisation. Syftet är att ge en mer heltäckande bild av nuläget och utvecklingsbehov inom området.

En bred samverkan mellan myndigheter och olika organisationer är en förutsättning för att den kommande strategin ska vara både ändamålsenlig och förankrad bland de aktörer som kommer att arbeta utifrån den.

Uppdraget kommer att genomföras i olika steg. Vi ser gärna att olika aktörer, även framöver i olika former, bidrar i arbetet fram tills vi ska redovisa ett färdigt förslag på strategi i september 2023.

Uppdraget kommer från regeringen och samordnas av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Totalt samverkar 25 myndigheter i arbetet.

Relaterad läsning