Folkhälsomyndighetens uppdaterade plan för tillsynsvägledning 2018 riktar sig till kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder och till länsstyrelserna. Syftet med planen är att tydliggöra vilken vägledning myndigheten planerar att genomföra under perioden.

Bläddra och läs i publikationen

Sammanfattning

Folkhälsomyndigheten ska enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ge tillsynsvägledning till operativa tillsynsmyndigheter i frågor om hälsoskydd. När det gäller tillsynsvägledning under 2018 kommer Folkhälsomyndigheten att prioritera vissa områden. Omvärldsfaktorer såsom ändrad lagstiftning, nya rön om hälsorisker och uttalade prioriteringar från regeringen kan dock påverka våra prioriteringar.

Folkhälsomyndighetens prioriterade tillsynsvägledning 2018:

  • Buller inomhus: Revidera vägledning, ersätta handboken med webbtexter
  • Bassängbad: Revidera allmänna råd och ersätta handboken med uppdaterade webbtexter.
  • Vårdlokaler: Revidera vägledning.
  • Radon: Se över allmänna råd och övriga vägledning.
  • Uppföljning och utvärdering av tillsynen enligt miljöbalken: Göra löpande årlig uppföljning och utvärdering, med fördjupande del om hälsoskyddstillsynen 2018.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-10-03
  • Antal sidor: 14
  • Artikelnummer: 02972-2017