Affischen Vaccin funkar illustrerar effekten av det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Sverige. Den är lämplig att sättas upp på mottagningar inom hälso- och sjukvården för att öka medvetenheten om hur stor betydelse vaccinationer har för hälsan.

Bilden visar hur många personer i Sverige som rapporterades ha sjukdomarna året innan allmän vaccination mot respektive sjukdom började erbjudas, jämfört med antalet rapporterade fall 2019.

Du kan beställa affischen i formatet 50x70 cm eller skriva ut pdf:en här till höger i A3-format.

Fler affischer

bild på affischenVaccin funkar - vi skapar skyddet tillsammans

Text på denna affisch: Du som vaccinerar ditt barn. Du som vaccinerar dig innan resan. Du som hanterar mässlingsutbrott. Du som står ut med sticket. Du som ger sticket. Tack vare dig funkar vårt vaccinationsprogram. Utan dig skulle fler drabbas av svåra sjukdomar.

Vi skapar skyddet tillsammans

bild på affischenVaccin funkar - antal fall förr och nu (vit)

Text på denna affisch: Du som vaccinerar ditt barn. Du som vaccinerar dig innan resan. Du som står ut med sticket. Du som ger sticket. Tack vare dig funkar vårt vaccinationsprogram. Utan dig skulle fler drabbas av svåra sjukdomar.

Vaccin funkar (vit)

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-04-18
  • Antal sidor: 1