Syftet med del 1 i denna rapport är att beräkna hur konsumentens matkostnader förändras vid en omställning från dagens matvanor till mer hållbara matvanor. Den här rapporten utgör i sin tur ett underlag till det regeringsuppdrag som Statens folkhälsoinstitut och Livsmedelsverket fick hösten 2003, att ta fram ett underlag till en handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet. Enligt direktivet ska de förslag som ställs också bidra till regeringens arbete för en hållbar utveckling.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsår: 2005
  • Artikelnummer: 517