Dokumentet är framförallt riktat till intressenter som i dagsläget inte arbetar med uppdrag inom hälso- och sjukvården. Syftet är att fungera som ett stöd om man önskar starta upp en verksamhet för analys av covid-19 eller på annat sätt bistår med testning av covid-19. Innehållet är övergripande och syftar framförallt till att uppmärksamma vilka som enligt Folkhälsomyndighetens bedömning är de viktigaste legala kraven samt även ge en kortfattad introduktion till aktuell författning (lag, förordning eller föreskrift).

Vägledning för analys av covid-19 ersätter vägledning för diagnostik för covid-19. Innehållet är uppdaterat med nytillkomna avsnitt om antigentestning, antikroppstestning och ersättning och ändringar kring smittspårning. Version 7 innehåller mindre justeringar om antigentester, samt tillägg av ordlista och avgränsningar.

Version 7, 2021-05-04