Socialstyrelsen har uppdragit åt Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska institutet att göra en utvärdering av de två miljöhälsoindikatorer för buller som Socialstyrelsen är ansvarig för.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsår: 2009
  • Antal sidor: 36
  • Artikelnummer: 2009-126-159