Information om att boende i Sverige erbjuds gratis vaccination mot covid-19. Man behöver inte vara svensk medborgare för att få vaccin. Faktabladet ger även information om hur man gör om man saknar Id-handling, personnummer eller samordningsnummer och vill vaccinera sig.

Svensk version: Vem erbjuds vaccination mot covid-19?
Här finns även affischen att ladda ned på andra språk.

Relaterad läsning

Faktablad om vaccination mot covid-19