Information om att boende i Sverige erbjuds gratis vaccination mot covid-19. Man behöver inte vara svensk medborgare för att få vaccin. Faktabladet ger även information om hur man gör om man saknar Id-handling, personnummer eller samordningsnummer och vill vaccinera sig.

Faktabladet på andra språk

Affischen i finns även på följande språk: arabiska, bulgariska, dari, engelska, persiska/farsi, polska, rumänska, ryska, somaliska, tigrinja, turkiska.

Relaterad läsning

Faktablad om vaccination mot covid-19