Vi är tacksamma för era eventuella synpunkter på förslagen.

Bakgrund

Regeringen har den 14 juni 2021 remitterat förslag till vissa ändringar i begränsningsförordningen, promemoria Lättade deltagarbegränsningar för sammankomster och tillställningar, sektionering och särskilda bestämmelser för demonstrationer och mässor (S2021/05005). Förslagen innebär bl.a. att Folkhälsomyndigheten får ta fram föreskrifter om t.ex. sektionering och mässor. De förslag som Folkhälsomyndigheten nu remitterar är en anpassning av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Praktisk information

Synpunkter på förslagen till nya föreskrifter och konsekvensutredningen kan lämnas fram till och med den 22 juni 2021 klockan 13:00.

Lämna ett svar per remissinstans. Skicka svar med e-post till info@folkhalsomyndigheten.se med kopia till jessica.storm@folkhalsomyndigheten.se och li.nordstrom@folkhalsomyndigheten.se Ange diarienummer 02765-2021 och remissinstansens namn i ämnesraden.

Vid frågor kontakta

Jessica Storm, jessica.stom@folkhalsomyndigheten.se

Li Nordström, li.nordstrom@folkhalsomyndigheten.se

Bilagor

Missiv (PDF, 262 kB)

Förslag till Föreskrifter om ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (PDF, 341 kB)

Jämförelsetabell (PDF, 240 kB)

Konsekvensutredning (PDF, 380 kB)