Publikationer borttagna 2020

Lyssna

Vi går med jämna mellanrum igenom våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Nedan hittar du publikationer som har tagits bort under 2020. Om du ändå behöver ta del av publikationen kan du kontakta vår registrator med angivande av publikationens titel.

 • Affisch – Håll avstånd till andra människor - sommarversion
 • Affisch – Nya coronaviruset – så kan du hjälpa till
 • Affisch – Träffa inte äldre eller sjuka personer
 • Alcohol affordability and cross-border trade in alcohol
 • Alkoholstatistik 2013
 • Amina gifter sig - radiodrama på somaliska
 • Analysis and monitoring methods
 • Antigentester vid påvisning av covid-19
 • Anvisning för statistikrapport försäljning/tillverkning
 • Anvisning restaurangrapport 2020
 • Anvisning restaurangrapport 2019
 • Att förebygga hiv och STI
 • Att leva med hiv i Sverige - En studie om livskvalitet hos personer som lever med hiv
 • Att lyckas med hivprevention – vägledning för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av hivpreventivt arbete
 • Att sälja folköl – snabbguide och praktiska råd (arabiska)
 • Att sälja folköl – snabbguide och praktiska råd (engelska)
 • Att sälja folköl – snabbguide och praktiska råd (bosniska/kroatiska/serbiska)
 • Att sälja folköl – snabbguide och praktiska råd (nordkurdiska)
 • Att sälja folköl – snabbguide och praktiska råd (spanska)
 • Att sälja folköl – snabbguide och praktiska råd (svenska)
 • Att sälja folköl – snabbguide och praktiska råd (sydkurdiska)
 • Att sälja folköl – snabbguide och praktiska råd (turkiska)
 • Att sälja folköl (arabiska)
 • Att sälja folköl (engelska)
 • Att sälja folköl (bosniska/kroatiska/serbiska)
 • Att sälja folköl (nordkurdiska)
 • Att sälja folköl (spanska)
 • Att sälja folköl (svenska)
 • Att sälja folköl (sydkurdiska)
 • Att sälja folköl (turkiska)
 • Barnvaccinationsprogrammet 2013 - Årsrapport
 • Barnvaccinationsprogrammet 2014 - Årsrapport
 • Bassängbad - Hälsorisker, regler och skötsel
 • De nationella vaccinationsprogrammen – Lägesrapport 2013
 • De nationella vaccinationsprogrammen – Lägesrapport 2014
 • Den svenska narkotikasituationen
 • Den svenska narkotikasituationen – En översikt
 • Dopning i samhället - Vad? Hur? Vem? Varför?
 • FEMP 2011 – Future of European prevention among men who have sex with men
 • Förbjudet att ange halten av tjära, nikotin och kolmonoxid på cigarettförpackningar
 • Förslag på äkthetsdetaljer för säkerhetsmärkning av tobaksvaror
 • Förslag till nationellt program för suicidprevention
 • Gambling motivation and involvement: A review of social science research
 • Global Aids Response Report 2012
 • Hiv och STI-prevention riktad till migranter
 • Hur vanligt är spelproblem hos ungdomar?
 • Hygien, smittskydd och miljöbalken - Objektburen smitta
 • Hälsa på lika villkor – Hälsa och livsvillkor bland HBT-personer
 • Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit och hiv för personer som injicerar droger – En vägledning
 • Influensa i Sverige - säsongen 2010-2011
 • Influenza in Sweden – Season 2000-2001
 • Influenza in Sweden – Season 2001-2002
 • Influenza in Sweden – Season 2003-2004
 • Influenza in Sweden – Season 2004-2005
 • Influenza in Sweden – Season 2005-2006
 • Influenza in Sweden – Season 2006/2007
 • Influenza in Sweden – Season 2007-2008
 • Influenza in Sweden - Season 2008-2009
 • Influenza in Sweden – Season 2010-2011
 • Influenza in Sweden – Season 2011-2012
 • Influenza in Sweden - Season 2012-2013
 • Influenza in Sweden - Season 2013-2014
 • Lokalt och regionalt folkhälsoarbete – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Länsrapport 2011
 • Länsrapport 2012
 • Metod och projekterfarenheter
 • Migration, sexuell hälsa och prevention
 • Modell för kommunala riktlinjer för alkoholservering
 • MSM2013 – en studie om sex, hiv och hälsa bland män som har sex med män i Sverige
 • Möten om hälsa
 • Nytt utseende på tobaksförpackningar
 • Pertussis in Gothenburg study area – fourteen year report
 • Pertussis in Gothenburg study area – thirteen year report
 • Pertussis in Göteborg study area – eleven year report
 • Pertussis in Göteborg study area – nine year report
 • Pertussis in Göteborg study area – ten year report
 • Pertussis in Göteborg study area – twelve year report
 • Pertussis surveillance in Sweden – eight year report
 • Pertussis surveillance in Sweden – eleven year report
 • Pertussis surveillance in Sweden – fourteen year report
 • Pertussis surveillance in Sweden – nine year report
 • Pertussis surveillance in Sweden – ten year report
 • Pertussis surveillance in Sweden – thirteen year report
 • Pertussis surveillance in Sweden – twelve year report
 • Planering för beredskap mot pandemisk influensa
 • Planering för kommunikation vid en pandemisk influensa
 • Positivt liv
 • Provtagningsindikation för nukleinsyrapåvisning vid covid-19
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (albanska)
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (arabiska)
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (bosniska/kroatiska/serbiska)
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (dari)
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (engelska)
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (franska)
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (pashto)
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (persiska/farsi)
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (polska)
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (ryska)Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (somaliska)
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (spanska)
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (sydkurdiska/sorani)
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (tigrinja)
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (turkiska)
 • Rena händer räddar liv: Handhygien är väl använd tid (affisch)
 • Samlat grepp om alkohol och spel om pengar i det förebyggande arbetet
 • Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion – en sammanfattning och praktiska råd
 • Smittskyddsläkemedel i beredskapslager
 • Spel om pengar bland unga under 18 år
 • Spelproblem – hur vanligt är det?
 • Sätt ord på hälsan – en konferens om SRHR inom sfi
 • Temperatur inomhus
 • Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat
 • Tobaksbruk bland unga vuxna
 • Ungdomsbarometern – ungdomar och sexualitet 2013/14
 • Uppföljning av nationella vaccinationsprogram – omfattning och uppskattad kostnad
 • Vaccinationsplan vid influensapandemi
 • Vaccinuppföljning
 • Vägledning för diagnostik av covid-19
 • Vattenpipa – rök utan risk? (arabiska)
 • Årsredovisning 2014
 • Överdrivet spelande och hälsa