• Affisch – Håll avstånd till andra människor - sommarversion
 • Affisch – Nya coronaviruset – så kan du hjälpa till
 • Affisch – Träffa inte äldre eller sjuka personer
 • Alcohol affordability and cross-border trade in alcohol
 • Alkoholstatistik 2013
 • Amina gifter sig - radiodrama på somaliska
 • Analysis and monitoring methods
 • Antigentester vid påvisning av covid-19
 • Anvisning för statistikrapport försäljning/tillverkning
 • Anvisning restaurangrapport 2020
 • Anvisning restaurangrapport 2019
 • Att förebygga hiv och STI
 • Att leva med hiv i Sverige - En studie om livskvalitet hos personer som lever med hiv
 • Att lyckas med hivprevention – vägledning för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av hivpreventivt arbete
 • Att sälja folköl – snabbguide och praktiska råd (arabiska)
 • Att sälja folköl – snabbguide och praktiska råd (engelska)
 • Att sälja folköl – snabbguide och praktiska råd (bosniska/kroatiska/serbiska)
 • Att sälja folköl – snabbguide och praktiska råd (nordkurdiska)
 • Att sälja folköl – snabbguide och praktiska råd (spanska)
 • Att sälja folköl – snabbguide och praktiska råd (svenska)
 • Att sälja folköl – snabbguide och praktiska råd (sydkurdiska)
 • Att sälja folköl – snabbguide och praktiska råd (turkiska)
 • Att sälja folköl (arabiska)
 • Att sälja folköl (engelska)
 • Att sälja folköl (bosniska/kroatiska/serbiska)
 • Att sälja folköl (nordkurdiska)
 • Att sälja folköl (spanska)
 • Att sälja folköl (svenska)
 • Att sälja folköl (sydkurdiska)
 • Att sälja folköl (turkiska)
 • Barnvaccinationsprogrammet 2013 - Årsrapport
 • Barnvaccinationsprogrammet 2014 - Årsrapport
 • Bassängbad - Hälsorisker, regler och skötsel
 • De nationella vaccinationsprogrammen – lägesrapport 2013
 • De nationella vaccinationsprogrammen – Lägesrapport 2014
 • Den svenska narkotikasituationen
 • Den svenska narkotikasituationen. En översikt.
 • Dopning i samhället - Vad? Hur? Vem? Varför?
 • FEMP 2011 Future of European prevention among men who have sex with men
 • Förbjudet att ange halten av tjära, nikotin och kolmonoxid på cigarettförpackningar
 • Förslag på äkthetsdetaljer för säkerhetsmärkning av tobaksvaror
 • Förslag till nationellt program för suicidprevention
 • Gambling motivation and involvement: A review of social science research
 • Global Aids Response Report 2012
 • Hiv och STI-prevention riktad till migranter
 • Hur vanligt är spelproblem hos ungdomar?
 • Hygien, smittskydd och miljöbalken - Objektburen smitta
 • Hälsa på lika villkor. Hälsa och livsvillkor bland HBT-personer
 • Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit och hiv för personer som injicerar droger. En vägledning
 • Influensa i Sverige - säsongen 2010-2011
 • Influenza in Sweden – Season 2000-2001
 • Influenza in Sweden – Season 2001-2002
 • Influenza in Sweden – Season 2003-2004
 • Influenza in Sweden – Season 2004-2005
 • Influenza in Sweden – Season 2005-2006
 • Influenza in Sweden – Season 2006/2007
 • Influenza in Sweden – Season 2007-2008
 • Influenza in Sweden - Season 2008-2009
 • Influenza in Sweden – Season 2010-2011
 • Influenza in Sweden – Season 2011-2012
 • Influenza in Sweden - Season 2012-2013
 • Influenza in Sweden - Season 2013-2014
 • Lokalt och regionalt folkhälsoarbete. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Länsrapport 2011
 • Länsrapport 2012
 • Metod och projekterfarenheter
 • Migration, sexuell hälsa och prevention
 • Modell för kommunala riktlinjer för alkoholservering
 • MSM2013 – en studie om sex, hiv och hälsa bland män som har sex med män i Sverige
 • Möten om hälsa
 • Nytt utseende på tobaksförpackningar
 • Pertussis in Gothenburg study area – fourteen year report
 • Pertussis in Gothenburg study area – thirteen year report
 • Pertussis in Göteborg study area – eleven year report
 • Pertussis in Göteborg study area – nine year report
 • Pertussis in Göteborg study area – ten year report
 • Pertussis in Göteborg study area – twelve year report
 • Pertussis surveillance in Sweden – eight year report
 • Pertussis surveillance in Sweden – eleven year report
 • Pertussis surveillance in Sweden – fourteen year report
 • Pertussis surveillance in Sweden – nine year report
 • Pertussis surveillance in Sweden – ten year report
 • Pertussis surveillance in Sweden – thirteen year report
 • Pertussis surveillance in Sweden – twelve year report
 • Planering för beredskap mot pandemisk influensa
 • Planering för kommunikation vid en pandemisk influensa
 • Positivt liv
 • Provtagningsindikation för nukleinsyrapåvisning vid covid-19
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (albanska)
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (arabiska)
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (bosniska/kroatiska/serbiska)
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (dari)
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (engelska)
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (franska)
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (pashto)
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (persiska/farsi)
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (polska)
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (ryska)Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (somaliska)
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (spanska)
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (sydkurdiska/sorani)
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (tigrinja)
 • Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (turkiska)
 • Rena händer räddar liv: Handhygien är väl använd tid (affisch)
 • Samlat grepp om alkohol och spel om pengar i det förebyggande arbetet
 • Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion – en sammanfattning och praktiska råd
 • Smittskyddsläkemedel i beredskapslager
 • Spel om pengar bland unga under 18 år
 • Spelproblem – hur vanligt är det?
 • Sätt ord på hälsan – en konferens om SRHR inom sfi
 • Temperatur inomhus
 • Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat
 • Tobaksbruk bland unga vuxna
 • Ungdomsbarometern – ungdomar och sexualitet 2013/14
 • Uppföljning av nationella vaccinationsprogram – omfattning och uppskattad kostnad
 • Vaccinationsplan vid influensapandemi
 • Vaccinuppföljning
 • Vägledning för diagnostik av covid-19
 • Vattenpipa – rök utan risk? (arabiska)
 • Årsredovisning 2014
 • Överdrivet spelande och hälsa