Publikationer borttagna 2021

Lyssna

Vi går med jämna mellanrum igenom våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Nedan hittar du publikationer som har tagits bort under 2021. Om du ändå behöver ta del av publikationen kan du kontakta vår registrator med angivande av publikationens titel.

 • About the new coronavirus and the disease COVID-19
 • About your COVID-19 vaccination
 • Advice and facts about sexually transmitted infections
 • Affisch – Att prata med barn om det nya coronaviruset
 • Affisch – Hosta och nys i armvecket
 • Affisch – Håll avstånd till andra människor
 • Affisch – Stanna hemma när du är sjuk
 • Affisch – Tvätta händerna ofta
 • Allmänna råd för verksamheter – sammanfattning
 • Allt är inte som vanligt: Covid-19 sprids fortfarande (blå affisch)
 • Allt är inte som vanligt: Covid-19 sprids fortfarande (vit affisch)
 • Anpassningar av åtgärder efter vaccination
 • Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser
 • Bassängbad – Hälsorisker, regler och skötsel
 • Bra att veta om vaccinationen mot covid-19
 • Bra att veta om vaccinationen – covid-19 (arabiska)
 • Bra att veta om vaccinationen – covid-19 (farsi)
 • Bra att veta om vaccinationen – covid-19 (polska)
 • Bra att veta om vaccinationen – covid-19 (somaliska)
 • Bra att veta om vaccinationen – covid-19 (spanska)
 • Bra att veta om vaccinationen – covid-19 (tigrinja)
 • Bra att veta om vaccinationen – covid-19 (turkiska)
 • Checklista för spelförebyggande åtgärder
 • Covid-19: Anpassning av smittförebyggande åtgärder inom vård- och omsorg med hänsyn till vaccination och epidemiologiskt läge
 • Covid-19: Kompletterade anpassningar av smittförebyggande åtgärder inom vård- och omsorg
 • Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning (version 1)
 • Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning (version 2)
 • Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19 (affisch)
 • Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19 (affisch) – Somaliska
 • Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19 (affisch) – Arabiska
 • Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19 (affisch) – Bosniska/kroatiska/serbiska
 • Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19 (affisch) – Finska
 • Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19 (affisch) – Meänkieli
 • Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19 (affisch) – Persiska
 • Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19 (affisch) – Polska
 • Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19 (affisch) – Somaliska
 • Det är härligt att kramas men allt är inte som vanligt (blå affisch)
 • Det är härligt att kramas men allt är inte som vanligt (vit affisch)
 • Det är kul att hänga med kompisar men allt är inte som vanligt (blå affisch)
 • Det är kul att hänga med kompisar men allt är inte som vanligt (vit affisch)
 • Det är viktigt att träna men allt är inte som vanligt (blå affisch)
 • Det är viktigt att träna men allt är inte som vanligt (vit affisch)
 • Din utbildning är viktig – Fortsätt studera, men kom ihåg att allt inte är som vanligt (blå affisch)
 • Din utbildning är viktig – Fortsätt studera, men kom ihåg att allt inte är som vanligt (vit affisch)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (arabiska)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (bosniska, kroatiska, serbiska)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (finska)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (jiddisch)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (kurmanji)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (meänkieli)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (nordsamiska)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (persiska/farsi)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (polska)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (romani arli)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (romani kelderash)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (romani lovari)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (somaliska)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (sorani)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (spanska)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (sydsamiska)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (turkiska)
 • Faktablad Swelogs nr 10 2014, 100 000 nya problemspelare
 • Faktablad Swelogs nr 11 2014, Är 98 procent av Sveriges befolkning verkligen "lyckliga" spelare?
 • Faktablad Swelogs nr 12 2014, Så spelar de nya problemspelarna
 • Faktablad Swelogs nr 13 2014, Vad utmärker riskspelande?
 • Faktablad Swelogs nr 13 2014, Vad utmärker problemspelande?
 • Faktablad Swelogs nr 18 2014, Huvudresultat från Swelogs
 • Felaktiga provsvar (Arabiska)
 • Felaktiga provsvar (Dari)
 • Felaktiga provsvar (Engelska)
 • Felaktiga provsvar (Franska)
 • Felaktiga provsvar (Persiska/Farsi)
 • Felaktiga provsvar (Somaliska)
 • Felaktiga provsvar (Tigrinja)
 • Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre
 • Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre – Arabiska
 • Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre – Bosniska/kroatiska/serbiska
 • Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre – Finska
 • Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre – Persiska/Farsi
 • Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre – Polska
 • Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre – Somaliska
 • Gambling and gambling problems in Sweden 2008–2010
 • Handlingsplan mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner – underlag för myndigheternas fortsatta arbete
 • How visitors can help prevent the spread of COVID-19
 • Hugs are great ... but things aren’t back to normal (blue poster)
 • Hugs are great ... but things aren’t back to normal (white poster)
 • If you are 70 or over-limit close contact with other people
 • Important information about vaccination against COVID-19
 • Intramuskulär vaccinering under behandling med Waran/warfarin eller NOAK
 • It’s fun to hang out with friends ... but things aren’t back to normal (blue poster)
 • It’s fun to hang out with friends ... but things aren’t back to normal (white poster)
 • It’s important to keep fit ... but things aren’t back to normal (blue poster)
 • It’s important to keep fit ... but things aren’t back to normal (white poster)
 • Om att vaccinera sig mot sjukdomen covid-19 (Lättläst faktablad)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Amhariska)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Arabiska)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Dari)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Finska)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Franska)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Kinesiska)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Kurmanji)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Lulesamiska)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Meänkieli)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Nordsamiska)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Pashto)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Persiska/Farsi)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Polska)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Romani arli)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Romani lovari)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Ryska)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Somaliska)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Sorani)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Sydsamiska)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Thailändska)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Tigrinja)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Tyska)
 • Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2019–2021 (e-publikation)
 • Prevent the spread of COVID-19 when visiting care homes for older people
 • Protect yourself and others from infection
 • Provtagning för covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre
 • Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg (e-publikation)
 • Rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19
 • Risk- och skyddsfaktorer bland barn och unga
 • Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Gonorré
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Gonorré (engelska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Gonorré (albanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Gonorré (arabiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Gonorré (bosniska/kroatiska/serbiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Gonorré (franska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Gonorré (ryska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Gonorré (somaliska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Gonorré (spanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Gonorré (thailändska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Gonorré (tigrinja)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hepatit
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hepatit (albanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hepatit (arabiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hepatit (bosniska/kroatiska/serbiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hepatit (engelska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hepatit (farsi)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hepatit (franska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hepatit (ryska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hepatit (somaliska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hepatit (spanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hepatit (thailändska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hepatit (tigrinja)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Herpes
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Herpes (albanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Herpes (arabiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Herpes (albanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Herpes (bosniska/kroatiska/serbiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Herpes (engelska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Herpes (franska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Herpes (ryska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Herpes (somaliska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Herpes (spanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Herpes (thailändska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Herpes (tigrinja)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (albanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (arabiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (bosniska/kroatiska/serbiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (engelska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (farsi)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (franska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (ryska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (somaliska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (spanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (thailändska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (tigrinja)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Klamydia
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Klamydia (albanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Klamydia (arabiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Klamydia (bosniska/kroatiska/serbiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Klamydia (engelska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Klamydia (franska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Klamydia (ryska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Klamydia (somaliska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Klamydia (spanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Klamydia (thailändska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Klamydia (tigrinja)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Kondylom/HPV
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Kondylom/HPV (albanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Kondylom/HPV (arabiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Kondylom/HPV (bosniska/kroatiska/serbiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Kondylom/HPV (engelska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Kondylom/HPV (franska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Kondylom/HPV (ryska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Kondylom/HPV (somaliska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Kondylom/HPV (spanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Kondylom/HPV (thailändska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Kondylom/HPV (tigrinja)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Mycoplasma genitalium
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Mycoplasma genitalium (albanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Mycoplasma genitalium (arabiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Mycoplasma genitalium (bosniska/kroatiska/serbiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Mycoplasma genitalium (engelska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Mycoplasma genitalium (franska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Mycoplasma genitalium (ryska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Mycoplasma genitalium (somaliska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Mycoplasma genitalium (spanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Mycoplasma genitalium (thailändska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Mycoplasma genitalium (tigrinja)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Syfilis
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Syfilis (albanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Syfilis (arabiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – syfilis (bosniska/kroatiska/serbiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Syfilis (engelska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Syfilis (franska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Syfilis (ryska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Syfilis (somaliska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Syfilis (spanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Syfilis (thailändska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Syfilis (tigrinja)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad (albanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad (arabiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad (bosniska/kroatiska/serbiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad (engelska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad (farsi)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad (franska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad (ryska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad (somaliska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad (spanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad (thailändska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad (tigrinja)
 • Serologi för covid-19
 • Snabbguide för drogförebyggande arbete
 • Stanna hemma om du är sjuk även vid milda symtom (blå affisch)
 • Stanna hemma om du är sjuk även vid milda symtom (vit affisch)
 • Stay at home when you feel ill – Even if your symptoms are mild (blue poster)
 • Stay at home when you feel ill – Even if your symptoms are mild (white poster)
 • Swelogs facts sheet no 10 2014, 100,000 new problem gamblers in one year
 • Swelogs facts sheet no11 2014, Are 98% of Swedens population really happy gamblers?
 • Swelogs facts sheet no 12 2014, The gambling habits of new problem gamblers
 • Swelogs facts sheet no 13 2014, What is at-risk gambling?
 • Swelogs facts sheet no 14 2014, What is problem gambling?
 • Swelogs facts sheet no18 2014, Key results from the Swelogs in depth study
 • Swelogs facts sheet no 15 2014, Concerned significant others and gambling problems
 • Swelogs facts sheet no 16 2014, What are the features that make gambling risky?
 • Swelogs facts sheet no 17 2014, Twice the number of people who have had serious gambling problems
 • Swelogs facts sheet no 19 2014, Gambling, gambling problems and alcohol
 • Swelogs facts sheet no 20 2014, What do we know about gambling problems in Sweden 2014?
 • Things aren’t back to normal: COVID-19 continues to spread (blue poster)
 • Things aren’t back to normal: COVID-19 continues to spread (white poster)
 • Think twice before you go to a party! COVID-19 can spread there (blue poster)
 • Think twice before you go to a party! COVID-19 can spread there (white poster)
 • Till dig som arbetar med vaccination mot covid-19
 • Till dig som går på gymnasiet: Allt är inte som vanligt covid-19 sprids fortfarande (affisch)
 • Till dig som går på gymnasiet: Det är kul att hänga med kompisar men allt är inte som vanligt (affisch)
 • Till dig som går på gymnasiet: Det är härligt att kramas men allt är inte som vanligt (affisch)
 • Till dig som går på gymnasiet: Det är viktigt att träna men allt är inte som vanligt (affisch)
 • Till dig som går på gymnasiet: Din utbildning är viktig – Fortsätt studera, men kom ihåg att allt inte är som vanligt (affisch)
 • Till dig som går på gymnasiet: För vi har tagit studenten! ... men allt är inte som vanligt (blå affisch)
 • Till dig som går på gymnasiet: För vi har tagit studenten! ... men allt är inte som vanligt (vit affisch)
 • Till dig som går på gymnasiet: Sjung om studentens lyckliga dagar! ... men allt är inte som vanligt (blå affisch)
 • Till dig som går på gymnasiet: Sjung om studentens lyckliga dagar! ... men allt är inte som vanligt (vit affisch)
 • Till dig som går på gymnasiet: Stanna hemma om du är sjuk även vid milda symtom (affisch)
 • Till dig som går på gymnasiet: Studenten är värd att fira! ... men allt är inte som vanligt (blå affisch)
 • Till dig som går på gymnasiet: Studenten är värd att fira! ... men allt är inte som vanligt (vit affisch)
 • Till dig som går på gymnasiet: Välkommen tillbaka till skolan ... men allt är inte som vanligt (affisch)
 • Till dig som går på gymnasiet: Välkommen tillbaka till skolan ... men allt är inte som vanligt (vit affisch)
 • Till dig som går på högstadiet: Allt är inte som vanligt covid-19 sprids fortfarande (affisch)
 • Till dig som går på högstadiet: Det är kul att hänga med kompisar men allt är inte som vanligt (affisch)
 • Till dig som går på högstadiet: Det är härligt att kramas men allt är inte som vanligt (affisch)
 • Till dig som går på högstadiet: Det är viktigt att träna men allt är inte som vanligt (affisch)
 • Till dig som går på högstadiet: Stanna hemma om du är sjuk även vid milda symtom (affisch)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (albanska)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (arabiska)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (bosniska, kroatiska, serbiska)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (dari)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (finska)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (franska)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (meänkieli)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (nordsamiska)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (persiska/farsi)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (polska)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (romani kelderash)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (romani lovari)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (ryska)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (somaliska)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (spanska)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (tigrinja)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (turkiska)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Vaccinationen skyddar dig och andra (Lättläst faktablad)
 • Till dig som studerar: Allt är inte som vanligt covid-19 sprids fortfarande (affisch)
 • Till dig som studerar: Det är kul att umgås med vänner men allt är inte som vanligt (affisch)
 • Till dig som studerar: Det är viktigt att träna men allt är inte som vanligt (affisch)
 • Till dig som studerar: Din utbildning är viktig – Fortsätt studera, men kom ihåg att allt inte är som vanligt (affisch)
 • Till dig som studerar: Stanna hemma om du är sjuk även vid milda symtom (affisch)
 • Till dig som studerar: Tänk efter innan du går på fest covid-19 kan spridas där (affisch)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Albanska)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Arabiska)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Bosniska, kroatiska, serbiska)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Dari)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Finska)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Franska)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Meänkieli)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Nordsamiska)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Persiska/Farsi)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Polska)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Romani arli)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Romani kelderash)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Romani lovari)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Ryska)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Somaliska)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Spanska)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Sydsamiska)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Tigrinja)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Turkiska)
 • Tillsammans kan vi bromsa smittan! – Det är allas ansvar att hindra spridningen av covid-19
 • Together we can slow down the spread of infection! – It is everyone’s responsibility to prevent the spread of COVID-19
 • Tvärsektoriell handlingsplan antibiotikaresistens 2018–2020
 • Tänk efter innan du går på fest – covid-19 kan spridas där (blå affisch)
 • Tänk efter innan du går på fest – covid-19 kan spridas där (vit affisch)
 • Underlag för kommande strategi för psykisk hälsa och suicidprevention
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Arabiska)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Dari)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Finska)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Franska)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Kinesiska)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Kurmanji)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Lättläst)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Meänkieli)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Nordsamiska)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Pashto)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Persiska/Farsi)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Polska)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Romani Kelderash)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Somaliska)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Sorani)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Spanska)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Thailändska)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Tigrinja)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Tyska)
 • What you need to know about the vaccination against covid-19
 • Who is offered vaccination against COVID-19?
 • Vaccin funkar – Antal förr och nu (grön affisch)
 • Vad gör ett spel riskfyllt? (01384-2017-7)
 • Vem erbjuds vaccination mot covid-19?
 • Vem erbjuds vaccination mot covid-19? (arabiska)
 • Vem erbjuds vaccination mot covid-19? (bulgariska)
 • Vem erbjuds vaccination mot covid-19? (dari)
 • Vem erbjuds vaccination mot covid-19? (persiska/farsi)
 • Vem erbjuds vaccination mot covid-19? (polska)
 • Vem erbjuds vaccination mot covid-19? (rumänska)
 • Vem erbjuds vaccination mot covid-19? (ryska)
 • Vem erbjuds vaccination mot covid-19? (somaliska)
 • Vem erbjuds vaccination mot covid-19? (tigrinja)
 • Vem erbjuds vaccination mot covid-19? (turkiska)
 • Vem kan få vaccin mot covid-19? (Lättläst)
 • Vägledning för analys av covid-19
 • Vägledning för bedömning av immunitet efter infektion med covid-19
 • Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga
 • Välkommen till höstterminen ... men allt är fortfarande inte som vanligt (blå affisch)
 • Välkommen till höstterminen ... men allt är fortfarande inte som vanligt (vit affisch)
 • Your education is important – Keep studying, but remember that things aren’t back to normal (blue poster)
 • Your education is important – Keep studying, but remember that things aren’t back to normal (white poster)
 • Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal inom vård, tandvård och omsorg