Publikationer borttagna 2019

Lyssna

Vi går med jämna mellanrum igenom våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Nedan hittar du publikationer som har tagits bort under 2019. Om du ändå behöver ta del av publikationen kan du kontakta vår registrator med angivande av publikationens titel.

 • Alkohol och sexuellt risktagande
 • Balansering på medvetandets gräns. Riskbruk, missbruk och beroende av GHB och närbesläktade preparat
 • Barn och unga 2013. Utvecklingen av faktorer som påverkar hälsan och genomförda åtgärder
 • Barn och unga önskar en rökfri skolgård - kort information till skolan
 • Barns miljöer för fysisk aktivitet – samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga
 • Betydelsen av sociala medier för beslut om vaccination
 • Buller – Höga ljudnivåer och buller inomhus
 • Bullret bort! En liten bok om god ljudmiljö i förskolan
 • Cannabis – let facts guide your decisions
 • Cannabis - låt fakta styra dina beslut
 • Delaktighet och inflytande i samhället – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Den höga sjukfrånvaron – sanning och konsekvens
 • Den svenska narkotikasituationen - en översikt över rapporteringen till EU:s narkotikabyrå
 • Den svenska narkotikasituationen 2015 – en översikt över rapporteringen till EU:s narkotikabyrå
 • Det svenska vaccinationsprogrammet för barn - information till föräldrar
 • Det är aldrig för sent! Förbättra äldres hälsa med möten, mat och aktivitet
 • Dopningen i Sverige - en inventering av utbredning, konsekvenser och åtgärder
 • EMIS 2010 Sverige
 • En tobaksfri förskola - varför och hur?
 • Epidemiologisk årsrapport 2001 (in English)
 • Faktablad Swelogs nr 1 2014, Hästspel
 • Faktablad Swelogs nr 15 2014, Närstående och spelproblem
 • Faktablad Swelogs nr 16 2014, Vad gör ett spel riskfyllt?
 • Faktablad Swelogs nr 17 2014, Fördubbling av antalet personer som har haft allvarliga spelproblem
 • Faktablad Swelogs nr 19 2014, Spel, spelproblem och alkohol
 • Faktablad Swelogs nr 2 2014, Bingo
 • Faktablad Swelogs nr 20 2014, Vad vet vi om spelproblem i Sverige 2014?
 • Faktablad Swelogs nr 3 2014, Nummerspel
 • Faktablad Swelogs nr 4 2014, Sportspel
 • Faktablad Swelogs nr 5 2014, Lotterier
 • Faktablad Swelogs nr 6 2014, Spelautomater
 • Faktablad Swelogs nr 7 2014, Poker
 • Faktablad Swelogs nr 8 2014, Kasinospel
 • Faktablad Swelogs nr 9 2014, Tv-tävlingar
 • Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv
 • Folkhälsomyndighetens rutiner för påvisning av Brucella species
 • Främja goda levnadsvanor genom åtgärder i livsmiljön
 • Fysisk aktivitet och folkhälsa
 • Fysisk aktivitet – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • FYSS 2008
 • Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges kommuner – Resultat från en kartläggning av kommunernas arbete 2015
 • Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges regioner och landsting – resultat från en kartläggning av regioners och landstings arbete 2015
 • Föräldrar spelar roll – Vägledning i lokalt och regionalt föräldrastödsarbete
 • Global Public Health Leaders of Tomorrow – What is at stake?
 • Hepatit B-vaccination - Kunskapsunderlag från experter
 • Hinder i folkhälsoarbetet och vägar förbi – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Hur man äter S.M.A.R.T. – Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över
 • Hygien i förskolan - Resultat från ett tillsynsprojekt 2009
 • Hälsofrämjande hälso och sjukvård – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Hälsoskydd vid tillfälligt boende
 • Information till vårdnadshavare om vaccination – Det svenska vaccinationsprogrammet för barn (faktablad på albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, engelska, franska, pashto, persiska/farsi, polska, ryska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska/sorani, tigrinja och turkiska)
 • Information till vårdnadshavare inför vaccination – Vaccination mot HPV för flickor (faktablad på 16 språk)
 • Kommunikationsstrategi för antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner
 • Komplettering av beslutsunderlag - Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn
 • Magnetfält och hälsorisker
 • Matvanor och livsmedel
 • Mer än bara ett klassrum ...
 • Motiverande samtal för att uppmuntra fysisk aktivitet, manual
 • Motiverande samtal för att uppmuntra fysisk aktivitet – Studiehandledning
 • Myndighetsgemensam mikrosimuleringsmodell
 • Mäns sexualitet och reproduktiva hälsa
 • Narkotika – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Nationella bedömningskriterier för tobakstillsyn
 • Nu är goda råd ... enkla! Ett inspirationsmaterial för bättre hälsa i skolan och på fritiden
 • Patientsäkerhetssatsning 2011
 • Patientsäkerhetssatsning 2012
 • Patientsäkerhetssatsning 2013
 • Perspektiv på spelande och spelproblem
 • Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2016–2018
 • Platsen, individen och folkhälsan
 • Procalcitonin vid akuta infektioner – kan det minska onödig antibiotikaförskrivning?
 • Radon i inomhusluft
 • Rekommendationer för malariaprofylax 2015
 • Retrofaryngeala abscesser
 • Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn
 • Rätt ålder? Lathund för krogpersonal
 • Rökning förbjuden, dekal 200x75
 • Rökning förbjuden, dekal 300x100
 • Rökning förbjuden, fönsterdekal 200x75
 • Rökning förbjuden, fönsterdekal 300x100
 • Rökning förbjuden på skolgården, dekal 200x75
 • Rökning förbjuden på skolgården, dekal 300x100
 • Rökning förbjuden på skolgården, fönsterdekal 200x75
 • Rökning förbjuden på skolgården, fönsterdekal 300x100
 • Rökning förbjuden på skolgården, skylt 300x100
 • Rökning förbjuden, 2 § tobakslagen, dekal 200x75
 • Rökning förbjuden, 2 § tobakslagen, dekal 300x100
 • Rökning förbjuden, 2 § tobakslagen, fönsterdekal 200x75
 • Rökning förbjuden, 2 § tobakslagen, fönsterdekal 300x100
 • Samklang – samverkan landsting och kommuner
 • Simulering av en pandemi i Storstadsregion Malmö
 • Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn
 • Spel – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Stramagruppernas bemanning och finansiering 2013
 • Stödlinjen för spelare och anhöriga 2010–2015
 • Swelogs facts sheet no 01 2014, Gambling on horse racing
 • Swelogs facts sheet no 02 2014, Bingo
 • Swelogs facts sheet no 03 2014, Number games
 • Swelogs facts sheet no 04 2014, Sports betting
 • Swelogs facts sheet no 05 2014, Lotteries
 • Swelogs facts sheet no 06 2014, Gambling machines
 • Swelogs facts sheet no 07 2014, Poker
 • Swelogs facts sheet no 08 2014, Casino gambling
 • Swelogs facts sheet no 09 2014, TV based gambling
 • Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv
 • Ten years of Swedish public health policy – Summary report
 • The Drug Situation in Sweden – An Overview of the Reporting to the EMCDDA
 • The Russian influenza in Sweden in 1889-90
 • Tobaksfri skoltid, dekal 200x75
 • Tobaksfri skoltid, fönsterdekal 200x75
 • Tobaksfri skoltid, skylt 300x200
 • Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2017–2018
 • Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018
 • Vankomycinresistenta enterokocker (VRE) – Inventering av situationen i Sverige 2009
 • Vem får man vara i vårt samhälle? En kort introduktion
 • Vem får man vara i vårt samhälle? Om transpersoners psykosociala situation och psykiska hälsa
 • Vårdrelaterade smittor – slutrapport
 • Zoonoser & klimatförändringar – årsrapport
 • Åtgärdbar dödlighet som en indikator i den folkhälsopolitiska uppföljningen
 • Äldres hälsa – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Är behandlingsrekommendationer ett stöd för läkaren?
 • Öppna jämförelser 2014 Folkhälsa