Arbetsmodell för ändringar av nationella vaccinationsprogram

Lyssna

Rapporten syftar till att redogöra för hur Folkhälsomyndigheten organiserar och utreder förändringar av nationella vaccinationsprogram. Rapporten riktar sig till alla som vill få en fördjupad förståelse för hur myndigheten arbetar inom detta område.

Detta är en revidering av den arbetsmodell som publicerades år 2015.

Sammanfattning av arbetsmodellen

Förslag på att instifta nationella vaccinationsprogram mot nya sjukdomar eller ändra befintliga vaccinationsprogram kan komma från olika aktörer. En extern referensgrupp stödjer Folkhälsomyndigheten i prioriteringen mellan olika utredningar. När Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om vilka frågor som ska utredas tillsätter myndigheten arbetsgrupper som tar fram det underlag som krävs för att fatta beslut i frågan. Referensgruppen får under arbetets gång och inför den slutliga behandlingen komma med synpunkter på utredningen och de underlag och förslag som arbetsgruppen tagit fram. Efter att underlagen och förslaget varit på remiss beslutar Folkhälsomyndighetens generaldirektör om förslaget ska lämnas till regeringen eller implementeras genom en föreskriftsändring.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad: