Världshälsoorganisationen WHO gick tidigt under covid-19-pandemin ut med rekommendationer kring prioritering av vaccinationer enligt program under pandemin. Alla 21 barnhälsovårdsenheter i landet har svarat på en enkät som tillsammans med data ur vaccinationsregistret visar att det svenska barnvaccinationsprogrammet hittills är hållbart under den aktuella covid-19-pandemin.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 16 december 2020
  • Uppdaterad: -
  • Artikelnummer: 20221