Informationsblad om covid-19-rekommendationer i Sverige

Bladen innehåller en text på svenska och engelska om var inresande till Sverige hittar information om vilka rekommendationer om covid-19 som gäller i landet och hur man bör agera om man får symtom på sjukdomen. En QR-kod länkar på bladen länkar till informationen på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Bladen kan skrivas ut i A3-, A4- och A5-format.

Folkhälsomyndigheten kan tillhandahålla tryckfiler vid behov. Kontakta info@folkhalsomyndigheten.se

Relaterad läsning: