På särskilda boenden för äldre bor människor som har stort behov av stöd och omvårdnad och samtidigt är den främsta riskgruppen för covid-19. Förutom en hög ålder har de boende ofta också underliggande sjukdomar. Att försöka minska smittspridning av covid-19 till särskilda boenden och skydda denna sköra riskgrupp är ett högt prioriterat arbete. Folkhälsomyndigheten samlade in goda exempel på arbetssätt och åtgärder för att förhindra smittspridning på särskilda boenden.

Syftet var att dela goda erfarenheter mellan regioner, kommuner och verksamheter. I den här rapporten sammanställer vi svaren. Sammanställningen visar att verksamheterna tidigt satte in många insatser inom olika områden för att förhindra smitta på särskilda boenden för äldre. Materialet och exemplen är inte värderade med avseende på effekten utan förhoppningen är att inspirera och väcka tankar om möjliga åtgärder och arbetssätt.

Relaterad läsning

För personal inom vård och omsorg