HSLF-FS 2019:17

Ändringsförfattning

  • Beslutad: 24 juni 2019
  • Utkom från tryck: 15 juli 2019
  • Gäller från och med: 1 september 2019

Grundförfattning: HSLF-FS 2016:51

Konsoliderad version

Konsoliderad version av HSLF-FS 2016:51 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)