Denna blankett på ukrainska kan användas av regionerna i samband med vaccinationen mot covid-19. Den kan fyllas i på skärm och skrivas ut på papper.

Blanketten i svensk version

Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19

Via länken finns även affischen att ladda ned på andra språk.