I detta informationsblad presenteras resultatet från en klinisk studie om behandlingstidens längd vid halsfluss. Folkhälsomyndigheten genomförde studien i samarbete med forskare från primärvården. Studien ingår i Folkhälsomyndighetens regeringsuppdrag om hur man kan använda befintliga antibiotika på bästa sätt och valdes ut från den behovsinventering bland hälso- sjukvården som gjordes 2014.

Informationsbladet riktar sig till sjukvårdspersonal.

Relaterad läsning