Rapporten beskriver en matematisk modell som använts för att modellera spridningen av covid-19 i Stockholms län mellan februari och april 2020. Våra resultat visar att dagen med högst antal smittsamma personer Stockholms län inträffade 8 april med 70 500 stycken samtidigt smittsamma. Enligt modelleringen kommer ungefär 26% av befolkningen i Stockholms län vara eller ha varit smittade med covid-19 den första maj.

Modellen tar hänsyn till både rapporterade fall som av vården bekräftats vara infekterade med SARS-CoV-2 och obekräftade fall. För skattning av modellparametrar använder vi de rapporterade fallen och för kalibrering använder vi den undersökning som visade att 2.5 procent av befolkningen i Stockholms län var infekterade mellan 27 mars och 3 april.

Rapporten med tillhörande kod är tänkt som ett verktyg för modellerare.

Engelsk version av publikationen

Relaterad läsning

Analyser och prognoser