Till dig som saknar svensk id-handling – Om vaccination mot covid-19 (Dari)

Lyssna

Faktabladet på dari ger information till boende i Sverige som inte har svensk id-handling om att de kan få vaccination mot covid-19.

Svensk version: Till dig som saknar svensk id-handling – Om vaccination mot covid-19

Via länken finns även faktabladet på andra språk.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 22243-7