Faktabladet på rumänska ger information till boende i Sverige som inte har svensk id-handling om att de kan få vaccination mot covid-19.

Svensk version: Till dig som saknar svensk id-handling – Om vaccination mot covid-19

Via länken finns även faktabladet på andra språk.